Osnovni podaci

Pun naziv privrednog društva: TEHNOHEMIJAAD

 

Sedište: Sremska Mitrovica
Adresa: Svetog Save 17
Matični broj iz statistike: 08497265
Naziv osnovne delatnosti Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom
PIB: 100798414
Oblik organizovanja: otvoreno akcionarsko društvo
Broj zaposlenih: 8
Telefon: 022/623-778
Faks: 022/623-778
Broj tekućeg računa: 205-140421-96

Template Design free joomla templates