Istorijat

Trgovinska radna organizacija “Vojvodina “ nastala je 1962. godine. Egzistira kao jedinstveno preduzeće do 1993. godine. Kada se organizuju OOUR nakon donošenja ZUR, odnosno od sredine 1977. godine, TRO “Vojvodina” iz Sremske Mitrovice je organizovana po OOUR. Od 1993. godine formira se Holding “Vojvodina” trgovinsko preduzeće na veliko i malo.

“Vojvodina holding” TP na veliko i malo u mešovitoj svojini p.o. Sremska Mitrovica je na skupštini održanoj dana 22.12.1997. godine, podeljena na četiri samostalna pravna lica TP “Prehrana”, TP “Tehnopromet”, TP “Tekstil” i TP “Tehnohemija” čiji je pravni sledbenik “Tehnohemija” AD Sremska Mitrovica i istom prilikom je postignuta međusobna saglasnost o deobnom bilansu imovine koja je nakon ove podele pripala svakom od četiri napred navedena samostalna pravna lica. Tokom 1997. godine u TP “Tehnohemija” pokrenut je stečajni postupak, a 18.11.1997. godine otvoren je i stečaj. Iz stečaja preduzeće izlazi 06.10.1998. godine.

Trgovinom roba i usluga bavi se do početka 2004.godine, od tada pa sve do privatizacije društvo se ne bavi glavnom delatnošću, već izdavanjem u zakup magacinskog, prodajnog i kancelarijskog prostora. Na aukciji održanoj u Novom Sadu Konzorcijum fizičkih lica kupio je 70% društvenog kapitala “Tehnohemije” i dana 22.10.2008. godine sklopljen je Ugovor o prodaji društvenog kapitala sa Agencijom za privatizaciju. Tokom 2009. godine, nakon privatizacije ponovo se pokreće glavna delatnost društva otvaranjem poslovne jedinice.

Zbog neispunjenja uslova iz Ugovora o prodaji društvenog kapitala dana 18.03.2011. godine raskida se Ugovor, i izvršen je prenos kapitala na Agenciju za privatizaciju. Kapital koji je prenet na Agenciju za privatizaciju podeljen je na 24.112 akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara.

Ukupan kapital društva iznosi 34.110 akcija od toga u vlasništvu fizičkih lica 9.998 akcija (29,31105 %) a u vlasništvu Agencije za privatizaciju 24.112 akcija (70,68895 %).

 Odlukom br. 10-1591/11-1253 uap/02 Agencije za privatizaciju od 25.05.2011. godine imenuje se Ivan Artukov iz Sremske Mitrovice za Privremenog zastupnika kapitala društva.

 

Template Design free joomla templates